روف گاردن یا باغ بام

روف گاردن یا باغ بام در خانه های آپارتمانی

روف گاردن یا باغ بام که به اصطلاح انگلیسی به آن roof garden گفته می‌شود. می‌تواند ویو وصف ناپذیری را …

روف گاردن یا باغ بام در خانه های آپارتمانی ادامه مطلب »